Библиотеки, написани на RenderScript

hyperpolyglot

Бърз детектор на езици за програмиране.
  • 39
  • Apache License 2.0