Библиотеки, написани на Org

emacs-config

Моята конфигурация за Doom Emacs. Огледало на https://git.tecosaur.net/tec/emacs-config..
  • 942
  • MIT

doom

Doom Emacs конфигурация (от elken).
  • 60
  • MIT

this-month-in-org

Месечен блог за развитието на Org.
  • 40
  • MIT

dotfiles

Моите dotfiles и нека не се лъжем, основно неща от Emacs. Огледало на https://labs.phundrak.com/phundrak/dotfiles (от Phundrak).
  • 31
  • GNU General Public License v3.0 only

org-notes

🌿 Това хранилище съдържа моите ежедневни бележки, списък със задачи и някои от моите неща за писане..
  • 3
  • GNU General Public License v3.0 only