Библиотеки, написани на mupad

wyre

Език за дефиниране на хардуер, който се компилира във Verilog.
  • 102
  • MIT